برگزاری همایش نکات کلیدی در تربیت فرزند

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید و پس از پخش کلیپ “بیست سالگی شرکت تعاونی پیشگامان”، آقای دکتر حسن زارعی(مشاور و استاد دانشگاه یزد) به سخنرانی پرداخت. رئوس مطالب ایشان عبارت بود از:

تربیت اخلاقی و جنسی کودکان
بازیهای مناسب برای کودکان
الگوی مناسب ارتباط با کودکان
تغذیه کودک

در این مراسم ۳۸ نفر از پرسنل به همراه اعضای خانواده (مجموعا ۶۱ نفر) حضور داشتند.


تاریخ ثبت: 20 ژانویه 2018
بازدید 332