برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش خدمات

در این دوره که ویژه مدیران و کارکنان بازرگانی، فروش و روابط عمومی بود راس ساعت ۸ آغاز گردید. مدرس این دوره جناب آقای فریبرز پرتوی از اساتید دانشگاه درکسل آمریکا بودند که در سه جلسه دو ساعته به ارائه مباحث و نکات کلیدی در زمینه بازاریابی، بازاریابی خدمات و فروش پرداختند. این دوره در ساعت ۱۵ با پذیرایی از شرکت کنندگان در دوره به پایان رسید.


تاریخ ثبت: 20 ژانویه 2018
بازدید 375