زمینه فعالیت

در عرصه رقابت اقتصادي و با توجه به محدوديت حجم سرمايه، يكي از مهمترين چالشهاي توسعه در بسياري از كشورها، جذب و تشويق سرمايه‌گذاران داخلي وخارجي و هدايت سرمايه‌هاي سرگردان به سوي پروژه‌هاي سودآور و رقابت‌پذير مي‌باشد. تنوع و پيچيدگي بازار سرمايه در جهان نياز به مشاوره در زمينه هاي گوناگون سرمايه‌گذاري و بازار را در طول دهه هاي اخير شدت بخشيده است. به همين دليل ايجاد مراكزي به عنوان مراکز مشاوره سرمايه‌گذاري كه وظيفه مشاوره و اطلاع‌رساني در زمينه مالي و سرمايه‌گذاري را بر عهده داشته باشند، براي توسعه اقتصادي هر كشور ضروري است.

امروزه در اكثر نقاط دنيا هزاران موسسه خصوصي براي مشاوره و اطلاع‌رساني در زمينه سرمايه‌گذاري به وجود آمده‌اند كه به صورت علمي و با انجام مطالعات دقيق در زمينه هاي گوناگون به سرمايه‌گذاران كوچك و بزرگ خدمات ارايه مي‌نمايد.

توسعه صنعتي و ايجاد كسب وكار تنها در صورت رقابت پذيري و همگامي علمي، فني با اقتصاد بين الملل و آگاهي از تحولات بازار ملي و منطقه‌اي ميسر است. اين مهم جز از طريق دريافت مشاوره و همراهي امكان پذير نيست.

در این راستا نيز با درك اين نياز اساسي، شركت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند ، یکی از شرکتهای گروه پیشگامان کویر یزد ، با بهره‌گيري از كارشناسان و اساتيد متخصص در امور مديريت سرمايه، مالي و بازار اقدام به ارايه خدمات مشاوره‌اي نموده است.

شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند با هدف جذب ، تمرکز و مدیریت سرمایه و فراهم آوردن بستر برای فعالیتهای اقتصادی مفید در سال ۱۳۸۷ فعالیت حرفه ای خود را آغاز نموده و در حال حاضرآماده ارائه خدمات در بخشهای ذیل می باشد.

( ۱ خرید و فروش و تضمین سهام گروه پیشگامان و شرکتهای سرمایه گذاری

( ۲ سرمایه گذاری در خطوط ارتباطی استان ( هواپیمائی ، جاده ای ، ریلی و مخابراتی)

( ۳ مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و بنگاه های اقتصادی داخلی و خارجی

( ۴ سرمایه گذاری در مورد احداث ، تأسیس و اجرای ساختمان های مسکونی ، تجاری و اداری

( ۵  سرمایه گذاری و مشارکت در راه اندازی فروشگاههای مجازی
 
با توجه به عرضه سهام شرکتهای گروه پیشگامان کویر یزد طی فعالیت درخشان بیست ساله این گروه و احساس نیاز مبنی بر حضور مرکزی جهت ایجاد هماهنگی و تبادل سهام در بازار عرضه، این شرکت اقدام به ارائه برنامه هایی ویژه در این راستا نموده است.

امید است با حضور در اين رهگذر نقش فعالتري را در رشد و توسعه اقتصادي و اعتلا ي ميهن اسلامي ايفا نمائیم و مشار كت مردمي را از طريق بازار سرمايه به تحقق برسانیم.
)شناسه ملی:۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰)    (شماره اقتصادی:۴۱۱۳۳۹۴۹۷۱۴۵(