کارگزاری های رسمی

کارگزاری های رسمی سهام

شرکت تعاونی پیشگامان کویر کویر دیارکریمان آدرس :
کرمان – بلوار جمهوری – خیابان امام جمعه– خیابان شماره ۱۳- مجتمع گروه پیشگامان کویر یزد- واحد شماره ۵ – شرکت تعاونی پیشگامان کویر کویر دیارکریمان
تلفن: ۷۳-۲۴۷۸۸۷۲-۰۳۴۱ – نمابر: ۲۴۷۸۸۷۱-۰۳۴۱
شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان آدرس :
اصفهان – خیابان شیخ مفید – حد فاصل خیابان مصلی و خیابان فیض – جنب ساختمان باشگاه فولاد ماهان سپاهان – طبقه سوم – شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان
کد پستی: ۸۱۶۴۹۶۹۱۹۸ – صندوق پستی: ۸۱۶۴۵۶۶۷
شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس آدرس :
تهران – چهار راه پارک وی- خیابان اردیبهشت- پلاک ۱۴ – شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس
تلفن : ۲۲۶۶۵۱۴۰-۰۲۱
شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سنابادآدرس :
مشهد مقدس – بلوار فردوسی – خیابان خیام– نبش خیام ۲۸- پلاک ۲ – شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد
تلفن: ۷۶۷۸۳۲۵-۷۶۷۸۳۳۵-۷۶۷۸۳۴۵-۰۵۱۱ – نمابر: ۷۶۷۸۳۵۵-۰۵۱۱
شرکت تعاونی پیشگامان کویرپرشیا آدرس :
شیراز – بلوار مالی آباد – ساختمان نغمه- شرکت تعاونی پیشگامان کویرپرشیا
تلفن: ۶۳۵۹۷۷۷-۰۷۱۱